STROJCAR AEROCUT

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů společností STROJCAR s.r.o. se sídlem v Opavě, za účelem zařazení do databáze a pro další reklamní a marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb nebo zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to až do data odvolání tohoto souhlasu. 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete je kdykoliv odvolat. 

Pokud jste tento email obdrželi omylem, smažte jej. Pokud nekliknete na potvrzovací link výše, nebudete zapsáni do databáze a osobní údaje nebudou zpracovány.

Pokud máte otázky týkající se této databáze, kontaktujte prosím: libor.witassek@strojcar.aero

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from STROJCAR s.r.o.: